Học Hỏi Bài Làm Các Tiền Bối Vietnam Young Spikes 2017 Trước Giờ Lâm Trận

Với 3 hạng mục Integrated, Digital, Media, cuộc thi Vietnam Young Spikes 2017 đã thu hút sự tham dự của gần 400 thí sinh trên toàn quốc để cùng giải quyết bài toán về ô nhiễm rác thải nhựa ở biển và vấn nạn nuôi động vật hoang dã làm thú cưng. Cùng nghía qua những ý tưởng sáng tạo đã giúp làm nên các chiến thắng của các đội quán quân mùa 2017 đễ sẵn sàng cho thử thách 2018 nhé.

Học Hỏi Bài Làm Các Tiền Bối Vietnam Young Spikes 2017 Trước Giờ Lâm Trận

Với 3 hạng mục Integrated, Digital, Media, cuộc thi Vietnam Young Spikes 2017 đã thu hút sự tham dự của gần 400 thí sinh trên toàn quốc để cùng giải quyết bài toán về ô nhiễm rác thải nhựa ở biển và vấn nạn nuôi động vật hoang dã làm thú cưng. Cùng nghía qua những ý tưởng sáng tạo đã giúp làm nên các chiến thắng của các đội quán quân mùa 2017  đễ sẵn sàng cho thử thách 2018 nhé.

HẠNG MỤC INTEGRATED.

Bảng chuyên nghiệp

Đinh Quốc Việt (Isobar Vietnam)

Trần Đức Tiến (Isobar Vietnam)


Bảng sinh viên

Nguyên Linh Thảo - Đại học Kinh tế Quốc dân

Mai Trần Bảo Toàn - Đại học Tài chính Marketing


HẠNG MỤC DIGITAL

Bảng chuyên nghiệp

Nguyễn Thị Uyên Chi (Mirum Vietnam)

Trần Quỳnh Như (Mirum Vietnam)

Bảng sinh viên


Phạm Thị Thu Trang (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trần Thu Hằng (Đại học Kinh tế Quốc dân)


HẠNG MỤC MEDIA

Bảng chuyên nghiệp

Nguyễn Diệu Phương (Mindshare)

Nguyễn Thục Anh (Mindshare)


Lưu ý: Hình ảnh tác phẩm là slide tóm tắt bài làm của các đội. Bài làm nguyên mẫu bao gồm 10 slide (bao gồm bản tóm tắt).