“Ngả mũ thán phục” trước các tác phẩm chiến thắng tại Vietnam Young Spikes 2016

“Ngả mũ thán phục” trước các tác phẩm chiến thắng tại Vietnam Young Spikes 2016

Với 3 hạng mục Integrated, Digital, Media, cuộc thi Vietnam Young Spikes 2016 đã thuhút sự tham dự của 340 thí sinh trên toàn quốc để cùng giải quyết bài toán thương hiệu cho một loại nước uống mới trên thị trường của công tyTNHH Thương mại Quốc tế Khải Minh (Khai Minh Corp) cũng là nhà tài trợ chính của cuộc thi.

Cùng nghía qua đề thi khó nhằn và những ý tưởng sáng tạo đã giúp làm nên các chiến thắng của các đội quán quân mùa 2016!

Hạng mục Integrated

Bảng chuyên nghiệp

ALL IN A SUDDEN Team

Huynh Tran Khanh Nguyen (MullenLowe Vietnam)

Nguyen Tran Thinh (Happiness Saigon)

Bảng sinh viên

YOUTH SPEAK Team
Vo Quang Huy (Foreign Trade University – HCMC)

Nguyen Tu Quynh (Foreign Trade University – HCMC)

HẠNG MỤC DIGITAL

Bảng chuyên nghiệp

FIRTH FLOOR Team

Cao Nhu Ngan Ha (OgilvyOne Worldwide Vietnam)

Nguyen Manh Tien (Freelancer)

Bảng sinh viên

THE BUZZ Team

Nguyen Hoàng Anh (Forein Trade University - HCMC)

Pham Ngoc Uyen Nhi (Forein Trade University - HCMC)

HẠNG MỤC MEDIA

Bảng chuyên nghiệp

Dark Legacy Team

Pham Thi Thao Linh (Mindshare Vietnam)

Dinh Nho Dung (Mindshare Vietnam)


Lưu ý: Hình ảnh tác phẩm là slide tóm tắt bài làm của các đội. Bài làm nguyên mẫu bao gồm 10 slide (bao gồm bản tóm tắt).